Genel

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Değişti !

Okul Öncesi Eğitim Kurumları yönetmeliği değişti. Yeni Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları yönetmeliği değişti. Yeni Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı.

Son yönetmelik değişikliklerine göre, önceden ortaokul, lise, BİLSEM gibi eğitim kurumlarına bağlı ana sınıfları bulunan çocuklar için artık okul öncesi eğitim, ilkokullar bünyesinde verileceğini anlatan MEB yetkilileri, “Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) ile okulların ve kayıt alanlarının dijital olarak kaydedilmesi için gerekli hükümler yönetmeliğe eklenmiştir. Haftalık ders programlarının oluşturulurken engelli öğretmenler, engelli yakınına bakmakla yükümlü olan öğretmenler ve küçük çocuğu bulunan öğretmenlerin durumları göz önünde bulundurulacaktır. Okullarda öğrencilerin beslenme molası için en az 20 dakikalık bir teneffüs süresi sağlanmıştır. 2024-2025 eğitim yılı itibariyle öğrencilerin sınıflara dağılımı, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacaktır. Aynı şekilde şubeleri öğretecek öğretmenlerin belirlenmesi de bu sistem aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Nakil konusunda, sadece anne ve babası çalışan çocuklara değil, yetim ve öksüz çocuklara, ailesinde ağır engelli birey bulunan çocuklara da kolaylık sağlanmıştır” dedi.

Okul Öncesi Devamsızlık

Devamsızlık konusunda da düzenlemenin yapıldığı yönetmelikle ilgili bilgi veren bakanlık yetkilileri, “Devamsızlık konusunda yapılan düzenlemeye göre, öğrencilerin velilerine okula gelmeyen veya özürsüz olarak bir veya daha fazla derse katılmayan öğrencilerin durumu bildirilecektir. Devamsızlığın 5, 10 ve 15. günlerinde bildirim yapılacaktır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için devamsızlık durumu, kayıtlı sürekli tedavi veya organ nakli gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ve resmi raporlarla koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için 30. gününde de bildirilecektir. Eğitime erişim açısından, mevsimlik tarım işçileri ve göçebe ailelere çocuklarının kayıtlı olduğu okulları bildirip çocuklarını gittikleri yerdeki okullara kaydettirme sorumluluğu getirilmiştir. İlkokul 4. sınıflarda puanla değerlendirme uygulaması kaldırılmış, öğrenci gelişim düzeylerinin daha ayrıntılı değerlendirilmesi için ölçüt sayısı arttırılmıştır. Sınıf geçme puanı, Türkçe dersi için 70, diğer dersler için 50 olarak yükseltilmiştir. Bu puanların altında alan öğrencilerin durumu şube öğretmenler kurulunda değerlendirilecektir. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ödül alınması için gereken puan ortalamaları, Türkçe dersi için 70, diğer dersler için 50 olarak güncellenmiştir. Sınavların Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmıştır” denildi.

  Bakan Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Yayımladı

Doğum Yapan Öğretmenin Nöbet Tutmama Hakkı 2 Yıla Çıkarıldı

Yeni yönetmelikte doğum yapan öğretmenlerin nöbet tutma konusunda da önemli bir değişiklik yapıldı, “Teknoloji bağımlılığını ve bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek için cep telefonu, kamera ve ses kaydı yapabilen cihazların okul ve eklerinde bulundurulmasına ve kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Doğum yapan öğretmenlerin nöbet tutmama hakkı 2 yıla çıkarılmıştır. Öğrencilerin kişisel verilerini korumak amacıyla fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılması yasaklanmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerin güvenli ve nitelikli bir ortamda gerçekleştirilmesi için katkı payı alınabilecektir. Öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla “günlük sınıf sorumlusu” uygulaması getirilmiştir. Yatılı bölge ortaokullarında öğrencilerin güvenliği ve eğitim saatleri göz önüne alınarak yatakhane nöbeti kaldırılmıştır. Okullarda ilk yardım dolaplarında ilaç bulundurulması yasaklanmış ve dolaplar sadece görevli personel tarafından kullanılabilecektir. Depremden etkilenen illerde okul öncesi eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim yılında katkı payı alınmayacaktır. Diyabet, tansiyon, kanser, çölyak gibi sürekli hastalığı olan öğrencilerin kendi cep telefonlarına kolayca ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılayacak araçlarla zenginleştirilmesi sağlanacaktır” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu