Sağlık

HEP-SEN’den Seçime Girecek Siyasi Partilere Açık Çağrı!

yunus şimşek

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne iki hafta kala ülkenin yönetimine talip olan siyasi partilere yönelik bir manifesto yayımlayarak, siyasi partilere açık çağrıda bulundu. HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, sağlık çalışanları ve ülkede yaşayan tüm vatandaşların huzuru ve sağlığı için siyasi partilere seslendi. HEP-SEN’in manifestosunda; sağlıkta yönetim reformu, liyakat sisteminin yeniden inşası, sağlıkta şiddet olaylarının son bulması için gerekli yönetmelik ve kanunların hayata geçirilmesi, artan enflasyon yaşanan ekonomik bunalıma karşı sağlık çalışanlarına barınma desteği, sağlık kurumlarında çift başlılıktan bireysel performanstan vazgeçilen adil tek tip ödeme sisteminin inşa edilmesi, hastanelerin işletme hastaların müşteri olarak görüldüğü anlayıştan derhal uzaklaşılması ve daha birçok konu yer aldı. Genel Başkan Şimşek, Türkiye’yi yönetmeye aday tüm siyasi partilere seslendiği mesajında sadece sağlık çalışanlarının değil tüm toplumun sağlığı ve huzuru için talepte bulunduklarını vurguladı. 

İşte HEP-SEN’in Siyasi Partilere Açık Çağrısı: 

  • HEP-SEN olarak topluma daha kaliteli hizmet sunabilmek, çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak adına 2 yıldan bu yana amansız bir mücadelenin içerisindeyiz. Ülkemizin genel seçimlerine az bir süre kala tüm partilere başarılar diliyoruz. Ülkeyi yönetmeye talip tüm siyasi partilere açık çağrımızdır. Bu taleplerimiz sadece sağlık çalışanları için değil bu toplumun sağlığı ve geleceği içindir. 
  • Sağlıkta yönetim reformu artık zaruridir. Sağlık hizmetleri nasıl ki bir bütünse, sağlık camiası nasıl ki bir aile ise sağlık hizmetlerinde de yönetim organizasyonunda bir bütün halinde hareket edilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı  sadece bir mesleğin değil tüm sağlık mesleklerinin bakanlığıdır. Dolayısıyla sadece sağlık hizmetlerinde değil sağlık hizmetlerinin yönetiminde de bir ekip anlayışıyla yaklaşmak 21. yüzyılın, çağın gerekleridir.

Çağdaş ve Katılımcı Bir Yönetim Reformu Yapılmalıdır

  • 1920 yılında resmi olarak kurulan Sağlık Bakanlığı kurulduğu günden bugüne birçok sağlık mesleğinin birlik içerisinde ekip ruhuyla bu topluma sağlık hizmeti sunmuştur. Ne yazık ki üst kademe yönetim anlayışında bu ekip anlayışı, birlik ve beraberlik anlayışından söz etmek mümkün değildir. 21. yy 2023’ünde çağdaş ve katılımcı bir yönetim reformu yapmak, hizmetlerinde birçok sağlık mesleğinin söz hakkının olması, adil bir temsiliyet  bu topluma daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için kaçınılmazdır. Her mesleğin kendi kaderini kendi tayin etme noktasında söz hakkı ve mesleklerinin gelişimi için temsiliyet hakkının olması zorunludur.  

Liyakat Bir An Önce Sağlanmalıdır

  • Sağlık hizmetlerinde yöneticilerin belirlenme usulleri yeniden gözden geçirilmeli, liyakat bir an önce sağlanmalıdır. Fırsatta eşitlik ilkesi gözetilerek sınavlarla seçilmelidir. Sağlık meslek mensuplarının görev yetki ve sorumluluklarının tam bir şekilde belirlenmesi, yöneticilerin vicdanına hiçbir şekilde bırakılmama, sınırlarının net bir şekilde çizildiği yönetmeliklerin kanuni düzenlemelerin bir an önce yapılması. 
  • İçeriden ve dışarıdan her türlü şiddet ortamının bir an önce bertaraf edilerek, kanuni düzenlemelerin ve yaptırımların sağlanması, gerekli fiziki önlemlerin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında alınması. 
  • Artan enflasyon yaşanan ekonomik bunalıma karşı sağlık çalışanlarına barınma desteği, aynı zamanda 24 usulü ile çalışılan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kreş imkanlarının bir an önce tüm sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde sağlanması. 
  • Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çift başlılıktan bireysel performanstan vazgeçerek adil tek tip ve geleceğe güvenle bakabileceği bir ödeme sisteminin inşaa edilmesi. Parçalanmış  bölünmüş tüm istihdam modellerinden vazgeçerek, güvenceli bir istihdam modelinin tüm sağlık camiasına uygulanması.
  • Özellikle eğitimde yüksek lisans doktora yapan tüm sağlık profesyonellerinin alanı ile ilgili uzmanlaşmalarının önlerinin açılması ve bu uzmanlaşmaya bağlı olarak atanmalarının sağlanması için gerekli alt yapının hazırlanması sağlık camiamızın ve bu toplumun talebidir.
    ‘Hastaneler İşletme-hasta müşteridir’ Anlayışından Vazgeçilmelidir
  • Hastanelerin işletme hastaların müşteri olarak görüldüğü anlayıştan derhal uzaklaşılması ve az kişiyle daha çok iş yapmak ucuz iş gücü oluşturmak anlayışından bir an önce vazgeçilmesi gerekmektedir. Ülkemizde sağlık çalışanlarının sayısı OECD verilerinin gerisindedir, bu açığın birçok atama bekleyen sağlık profesyonellerinin istihdamıyla OECD ortalamasına çekilmesi gerekmektedir. Bu talepler sadece sağlık çalışanları için değil vatandaşlarımızın sağlığı ve geleceği için son derece önemlidir.
  • Tüm siyasi partilerimize bu çağrımızı yeniliyoruz ve seçim beyannamelerinde bu hususlara yer verilmesi yönetime talip siyasi partilerin yönetime geldikleri zaman bu hususların bir an önce hayata geçirilmesini talep etmekteyiz. Ve son olarak tüm siyasi partilerin sağlık komisyonlarında da homojen bir şekilde sağlık profesyonellerine adil temsiliyet vermesi tüm sağlık camiasının haklı talebidir. Bilime ve akla uygun atılacak her adım bu topluma hizmettir.  (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)
  Baş Ağrısını İlaçla Gidermek Doğru Mu ?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu