Sağlık

Sağlık Örgütlerinden İsraile Kınama

Sağlık örgütleri Filistin'de katliam yapan İsrail Hükümetini kınayan bir mesaj yayınladı. 

Sağlık örgütleri Filistin’de katliam yapan İsrail Hükümetini kınayan bir mesaj yayınladı.

İşte O açıklama, “Ortadoğu’da son dönemde yaşanan şiddet sonucu hayatını kaybeden insanlar için başsağlığı ve tüm yaralılar için acil şifalar diliyoruz. En son Gazze’de bir hastane vurularak yüzlerce sağlık çalışanının ve korunmasız sivilin katledilmesini kınıyoruz. Uygar dünyanın gözleri önünde meydana gelen bu çatışmaların bir sonucu olarak her iki taraftan masum insanların yaşadığı acılara ve kayıplara tanıklık etmek, şiddetin özellikle toplumun en savunmasız üyeleri üzerindeki etkisi hepimiz için büyük bir endişe kaynağıdır. Evrensel tıp etiği ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda hiçbir milliyet, din veya etnik köken farkı gözetmeden, hastaların iyilik halinin ve insan yaşamını korumanın temel öncelik olduğu unutulmamalıdır. İhtiyacı olan herkese tıbbi ve insani yardım herhangi bir engellenmeyle karşılaşmadan ulaştırılmalıdır. Çatışma bölgelerinde sivil halkın ve sağlık çalışanlarının korunmasını şart koşan uluslararası insan hakları hukuku kurallarına uygun hareket edilmelidir”

Tüm insanlar için barışçıl bir gelecek umudumuzu korurken uluslararası kamuoyunu, Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği’ni göreve çağırıyoruz" 
“Tüm insanlar için barışçıl bir gelecek umudumuzu korurken uluslararası kamuoyunu, Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği’ni göreve çağırıyoruz”

Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği’ni Göreve Çağırıyoruz

“Bu zor zamanlarda, düşüncelerimiz, yüreğimiz mağdurlar, aileleri ve toplumlarının yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine kritik bakım ve destek sağlamak için hayatlarını riske atan cesur sağlık çalışanları ve acil müdahale ekipleriyle birliktedir. Yaşanan acıları hafifletmek ve daha barışçıl bir geleceğe giden yolu açmak için yorulmaksızın çalışan insani yardım kuruluşları, gönüllüler ve barış savunucularının gösterdiği muazzam çabaları takdirle karşılıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak uzlaşı, anlayış ve dayanışmanın şiddet ve çatışmaya üstün geldiği bir dünyayı desteklemeye kararlıyız. Tüm insanlar için barışçıl bir gelecek umudumuzu korurken uluslararası kamuoyunu, Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği’ni göreve çağırıyoruz”

  Kaygılı Bağlanma İlişkileri Nasıl Etkiliyor?

TTB UDEK Yürütme Kurulu

Acil El Cerrahi ve Mikrocerrahi Derneği

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği 

Çocuk Romatoloji Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

Tıbbi Genetik Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Türk Hematoloji Derneği

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Nöroloji Derneğ

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Pediatri Kurumu

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu

Türk Toraks Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu